Regulamin realizacji Voucherów do restauracji PIKADO

 

§ 1

Postanowienia ogólne

  1. Voucher do restauracji PIKADO (zwany dalej Voucherem) jest znakiem legitymacyjnym uprawniającym Posiadacza Vouchera do jego wymiany na usługi dostępne w restauracji PIKADO, z siedzibą w CKK Jordanki, Al. Solidarności 1-3, 87-100 Toruń.
  2. Wartość vouchera wynosi 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) oraz 100 PLN (sto złotych)
  3. Organizatorem akcji promocyjnej jest HOT i MOROZ spółka komandytowa, z siedzibą w Toruniu (87-100), Al. Solidarności 1-3, NIP: 701-031-78-83.
  4. Posiadacz Vouchera (czyli osoba, która przedstawi Voucher w restauracji PIKADO w celu realizacji vouchera) może zamówić dania oraz napoje z oferty restauracji PIKADO na ogólnych zasadach obowiązujących przy sprzedaży danego rodzaju oferty.

§ 2

Okres ważności i realizacji

  1. Data ważności vouchera jest zamieszczona na jego rewersie.
  2. Po upływie daty ważności Voucher nie może być realizowany.
  3. Voucher nie może być zamieniony na gotówkę, nie ma również możliwości wydawania reszty w gotówce z Voucherów, które opiewają na kwotę wyższą niż wartość transakcji.
  4. Jeśli wartość oferty jest wyższa od wartości Vouchera, Posiadacz Vouchera dopłaca różnicę gotówką, kartą kredytową lub w inny sposób uzgodniony z restauracją.